TẠI SAO MEN VI SINH SỐNG PROBIO CỦA ĐẠI DƯƠNG LẠI HIỆU QUẢ ĐẾN VẬY?


👉
👉Thành phần chính của men vi sinh sống Probio gồm có:
+ 𝑩𝒂̀𝒐 𝒕𝒖̛̉ 𝑩𝒂𝒄𝒊𝒍𝒍𝒖𝒔 𝑺𝒖𝒃𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔 (men gốc): giúp tăng tiết acid lactic ➡️ tiêu hóa dễ dàng hơn bằng cách cắt ngắn các đoạn protein ➡️Thức ăn dễ dàng được hấp thu
✅Ngoài ra Bacillus Subtilis có thể tồn tại trong đường ruột 7 ngày mà không bị dịch vị phá hủy
+ Kết hợp với 4 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒂𝒄𝒊𝒅 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒄𝒐̛: acid fomic, acid citric, acid lactic, acid acetic làm giảm độ pH trong dạ dày, ức chế sự phát triển của E.Coli và Salmonella mà không ảnh hưởng đến vi khuẩn có lợi
➡️ Cải thiện tiêu hóa, phân khô, giảm mùi hôi chuồng trại
—————————————————————-
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y ĐẠI DƯƠNG
HOTLINE: 097.1234.888