Liên hệ với chúng tôi


  Địa chỉ của chúng tôi

    Address: Khu Tái Định Cư 31 Ha,TT.Trâu Quỳ,
       H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

    Tel: (+84)869.269.869- (+84)967.28.46.46

    Email: oceanvet.vn@gmail.com

    Website: http://www.dd-oceanvet.com/