SEVIT PLUS

Liên hệ

TĂNG TỶ LỆ ĐẺ, ẤP NỞ TÁI TẠO VÀ KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BUỒNG TRỨNG.
GIÚP GIA CẦM ĐẸP MÃ, ĐỎ MÀO, BẬT CỰA