THUỐC KHÁNG SINH

Hiển thị 1–12 của 26 kết quả

KHÁNG SINH HỖN HỢP TIÊM

AMOXY 15%

Liên hệ

KHÁNG SINH BỘT UỐNG

AMPISTIN

Liên hệ

KHÁNG SINH DUNG DỊCH TIÊM

ANPHA T

Liên hệ

KHÁNG SINH DUNG DỊCH TIÊM

BACTRIM

Liên hệ

BỘ SẢN PHẨM LỢN NÁI

CEFTI 1000

Liên hệ

BỘ SẢN PHẨM GÀ ĐẺ

CLAMOX+COLIS

Liên hệ

BỘ SẢN PHẨM GÀ ĐẺ

DOLIN

Liên hệ

KHÁNG SINH DUNG DỊCH TIÊM

ENROFLOXACIN 10%

Liên hệ

BỘ SẢN PHẨM LỢN CON

ENROFLOXACIN 10% dùng cho gia súc

Liên hệ

KHÁNG SINH DUNG DỊCH TIÊM

FLODOSONE L.A

Liên hệ

KHÁNG SINH DUNG DỊCH TIÊM

FLOTYLAN

Liên hệ

KHÁNG SINH BỘT UỐNG

GENDOX

Liên hệ