ACID BUTYRIC

Liên hệ

KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN LÔNG NHUNG,
HẤP THU TRIỆT ĐỂ THỨC ĂN,
GIẢM PH ĐƯỜNG RUỘT,
PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY,
LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG